jak korzystać z e-katalogu

Poprzez dodawanie produktów z e-katalogu można stworzyć listę zakupów, na podstawie której zostanie wystawiona faktura. 

Lista zakupów zostanie sprawdzana pod kątem dostępności.